Szpital

Wielu pacjentów, poza leczeniem ambulatoryjnym, wymaga opieki szpitalnej. Dotyczy to zwierząt w okresie okołozabiegowym, przewlekle chorych, niestabilnych, w stanach ostrych choroby, czy sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.
Warunki szpitalne pozwalają na ciągły monitoring stanu pacjenta, czego nie jesteście w stanie zapewnić Państwo swoim podopiecznym w domu. Ponadto dysponujemy sprzętem monitorującym i wspomagającym funkcje życiowe.
Zwierzęta w lepszej kondycji, niejednokrotnie przebywają w naszej lecznicy w tzw. trybie szpitalnym dziennym, aby ułatwić Państwu opiekę nad chorym zwierzęciem np. podczas Państwa kilkugodzinnej nieobecności.

SFORA, całodobowa lecznica weterynaryjna, Czynne 24h, Warszawa Wawer