Neurologia

konsultant: Lek.wet.Wojciech Sokołowski


Oferujemy diagnostykę chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W naszej lecznicy oferujemy m.in.:
– konsultacje neurologiczne z pełnym badaniem neurologicznym zwierzęcia i ustaleniem neurolokalizacji
– pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego metodą punkcji szczytowo-potylicznej i punkcji lędźwiowej wraz z jego podstawową oceną, badaniami serologicznymi, bakteriologicznymi i molekularnymi (PCR)
– badanie elektromiograficzne i neurograficzne obwodowego układu nerwowego. Badanie polega na ocenie przewodnictwa w nerwie obwodowym, płytce nerwowo-mięśniowej i ocenie amplitudy potencjałów w komórkach mięśniowych.
Elektromiografia pozwala na szybką i precyzyjną diagnostykę takich chorób jak poliradiculoneuritis, myasthenia gravis, polineuropatie i miopatie. Dzięki tej metodzie możliwa jest również ocena stopnia uszkodzenia nerwu obwodowego np. w wyniku urazu, co daje lekarzowi i właścicielowi zwierzęcia informacje na temat rokowania i ustalenie odpowiedniego postępowania z pacjentem.
Dodatkowo współpracujemy z pracownią rezonansu magnetycznego, dzięki czemu nasi pacjenci mają możliwość pełnej diagnostyki, co bezpośrednio przekłada się na dobór właściwej metody leczenia.

SFORA, całodobowa lecznica weterynaryjna, Czynne 24h, Warszawa Wawer