Lek.wet. Sebastian Borowik – specjalista chorób psów i kotów, endoskopia, hematologia, onkologia, interna

sb2 Pracuje w zespole od 2005 roku. Specjalista chorób psów i kotów. Zajmuje się interną i przeprowadza badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia) i układu oddechowego (bronchoskopia). Odbył z tych dziedzin szkolenia w kilku ośrodkach akademickich oraz roczny staż kliniczny w Klinice Małych Zwierząt SGGW. Ponadto w obszarze zainteresowań, przekładających się na codzienną praktykę lekarza, zajmuje się tematyka hematologiczna i onkologiczna, w tym: ocena rozmazu, diagnostyka cytologiczna i biopsyjna, a także zaawansowane terapie pacjentów onkologicznych (chemioterapia). Dużą wagę przywiązuje do ustawicznego kształcenia na podyplomowych kursach i sympozjach (organizowanych przez m.in. ESVONC – Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej, Sekcję Onkologii PSLWMZ, oraz PTHiT- Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. Jako jeden z prekursorów wdraża w Polsce metodę elektrochemioterapii, będącą alternatywną metodą postępowania w leczeniu niektórych chorób nowotworowych. Zwolennik holistycznego podejścia do pacjenta w lecznictwie zwierząt. Autor i współautor kilku publikacji z zakresu endoskopii, hematologii i onkologii. Swoją wiedzą dzieli się jako wykładowca podczas kursów i szkoleń.

SFORA, całodobowa lecznica weterynaryjna, Czynne 24h, Warszawa Wawer