Publikacje

Lek.wet. Wojciech Sokołowski
1. Kupczyńska M., Czubaj N., Barszcz K., Sokołowski W., Czopowicz M., Purzyc H., Dzierzęcka M., Kinda W., Kiełbowicz Z.: Prevalence of dorsal notch and variations in the foramen magnum shape in dogs of different breeds and morphotypes. Biologia, 2017, 72, 2, 230-237 – https://www.degruyter.com/view/j/biolog.2017.72.issue-2/biolog-2017-0018/biolog-2017-0018.xml
2. Czubaj N., Skibniewski M., Kupczyńska M., Barszcz K., Sokołowski W.: Clinical anatomy of syringomyelia and Chiari malformation in dogs. Medycyna Weterynaryjna 2015, 71, 3, 146-151 – https://www.researchgate.net/publication/279316471_Clinical_anatomy_of_syringomyelia_and_Chiari_malformation_in_dogs
3.
Barszcz K., Klećkowska-Nawrot J., Goździewska-Harłajczuk K., Bełkot Z., Czubaj N., Sokołowski W., Dzierzęcka M., Jańczak D.: Morphology and morphometry of ramification of the aortic arch in domestic shorthair cat in clinical aspect. Medycyna Weterynaryjna 2017, 73, 5, 295-298 https://www.researchgate.net/publication/315657684_Morphology_and_morphometry_of_ramification_of_the_aortic_arch_in_domestic_shorthair_cats_in_the_clinical_aspect
4. Barszcz K., Kupczyńska M., Wąsowicz M., Czubaj N., Sokołowski W.: Odmiany unaczynienia tętniczego serca psa. Medycyna Weterynaryjna 2013, 69, 9, 531-534 – https://www.researchgate.net/publication/286810686_Patterns_of_the_arterial_vascularization_of_the_dog%27s_heart
5. Barszcz K., Kupczyńska M., Dzierzęcka M., Czubaj N., Sokołowski W.: Topografia serca kota domowego krótkowłosego w aspekcie klinicznym. Medycyna Weterynaryjna, 2014, 70, 4, 228-231 – https://www.researchgate.net/publication/289680927_Topography_of_the_heart_in_the_domestic_shorthair_cat_in_a_clinical_aspectLek.Wet. Sebastian Borowik:
1. Galanty  M., Kowalczyk W., Borowik S.: Zastosowanie endoskopii w leczenie zwężeń przełyku, Magazyn Weterynaryjny, 2010, vol 19, nr 162
2. Borowik S., Tywoniuk-Markuszewska M.,: Diagnostyka kliniczna i endoskopowa zespołu oddechowo-pokarmowego psów krótkoczaszkowych – okiem praktyków, Magazyn Weterynaryjny, 2014, vol. 23, nr 208
3. Łukaszewska J.,  Atamaniuk W., Grzelak E, Długoszowska M, Borowik S., Zaremba I.: Trudności rozpoznania zapalenia trzustki u psów. Cz. II. Analiza przypadków, Magazyn Weterynaryjny, 2013, vol 22, nr 196
4. Borowik S., Cymerman M., : Mykoplazmoza psów, Weterynaria w praktyce, 2015/ 11-12.
5. Borowik S., Balcerzak J.:  Zastosowanie elektrochemioterapii w onkologii małych zwierząt, Magazyn Weterynaryjny, 2016/ 06.


SFORA, całodobowa lecznica weterynaryjna, Czynne 24h, Warszawa Wawer