Dr. n. wet. Kamil Kacprzak – rozród i położnictwo, interna

kk2Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie z 2013 roku. Nauczyciel akademicki. W listopadzie 2018 ukończył studia doktoranckie i uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych w specjalności Rozród Zwierząt. Członek EVSSAR (European Veterinary Society For Small Animal Reproduction). Nieustannie poszerza swoją wiedzę z zakresu rozrodu zwierząt. Ukończył europejski kurs „Small Animal Reproduction” w Giessen w Niemczech. Odbył staż w klinice rozrodowej BlendiVet we Frankfurcie. W lecznicy prowadzi konsultacje oraz wykonuje zabiegi chirurgiczne u pacjentów rozrodowych oraz leczy pacjentów pediatrycznych. W zakres jego specjalności wchodzą m.in. prowadzenie ciąży, wyznaczanie optymalnego terminu krycia, leczenie zaburzeń płodności, sztuczna inseminacja (dopochwowa i endoskopowa – tzw. TCI), ocena nasienia, chirurgiczne usuwanie torbieli jajników, cesarskie cięcie. Zajmuje się również interną.

SFORA, całodobowa lecznica weterynaryjna, Czynne 24h, Warszawa Wawer